7
6
5
0
1
EJENDOMME LIGE NU

Oline-ED statistik


Oline-ED statistikken viser udviklingen i antallet af ledige kvadratmeter for kontor, detail og lager- og produktionslokaler.

Oline-ED Statistikken
Download hele Oline-ED Statistikken 4. kvartal 2015 i PDF format

Flere ledige industrilokaler tages i brug  

Der er kommet større aktivitet i landets industriområder. Antallet af ledige kvadratmeter lager- og produktionslokaler er faldet støt gennem de seneste år. Således også i 3. kvartal, hvor ledigheden faldt til 3,2 pct. på landsplan, viser tal fra Oline-ED Statistikken. Særligt vest for Storebælt, som har været hårdere ramt som følge af krisen, er ledigheden faldet. Niveauet for ledigheden af lager- og produktionslokaler er dog fortsat højt i en historisk sammenhæng.

Et tydeligt tegn på bedringen i økonomien er den faldende ledighed for lager- og produktionslokaler. Siden april 2012, da ledigheden var på sit højeste med 4,3 pct. på landsplan, har antallet af ledige lager- og produktionslokaler vist en faldende tendens, og er nu nede på 3,2 pct. Set over det seneste år er ledigheden faldet med 0,3 procentpoint, mens den de seneste tre måneder alene er blevet 0,2 procentpoint lavere.

”De ledige kvadratmetre lager- og produktionslokaler er faldet støt, men i et roligt tempo efter der er kommet mere gang i økonomien. Ledigheden er dog fortsat højere end den var op gennem 00’erne og må vurderes til fortsat at ligge i den høje ende i en historisk sammenhæng,” siger senioranalytiker Mads Lindegaard fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Størst fald vest for Storebælt

Faldet i ledighedsprocenten er sket på tværs af landsdelene. Vest for Storebælt er ledigheden faldet fra toppen på 4,6 pct. i april 2012 til 3,2 pct. i 3. kvartal 2015. Øst for Storebælt har kurven været mere flad, hvor stigningen efter krisen også var mindre end på Fyn og i Jylland. Tilsvarende er de seneste års fald i ledigheden ikke sket i samme tempo som vest for Storebælt. Ledigheden er øst for Storebælt faldet fra 4,2 pct. til 3,1 pct. siden oktober 2012, hvor ledigheden her var på sit højeste.

Markedet for lager- og produktionslokaler vest for Storebælt blev generelt ramt hårdere af konsekvenserne af finanskrisen, og ledigheden steg derfor mere. Efterfølgende er ledigheden faldet kraftigere, så niveauet for ledigheden nu er det samme øst og vest for Storebælt”, siger Mads Lindegaard.

Samlet set er der 3,24 mio. kvadratmeter ledige lager- og produktionslokaler på landsplan. Størstedelen af de ledige kvadratmeter ligger vest for Storebælt med 2,26 mio. kvadratmeter, mens de resterende 0,98 mio. kvadratmeter ligger i øst for Storebælt. Over en tredjedel af landets ledige lager- og produktionslokaler er beliggende i Region Midtjylland, hvor der er 1,16 mio. kvadratmeter.

Antal ledige kontorer falder også

På markedet for kontorer er ledigheden på landsplan faldet med 0,6 procentpoint til 9,0 pct. gennem de seneste tre måneder. Dermed var der i alt 2,13 mio. kvadratmeter ledige kontorlokaler den 1. oktober. Det seneste år er ledigheden faldet med 0,7 procentpoint. I Region Hovedstaden er ledighedsprocenten 10,4 pct., hvilket svarer til 1,17 mio. kvadratmeter ledige kontorlokaler.

Gennem det seneste kvartal viser samtlige af landets regioner fald i ledigheden på mellem 0,1 og 1,9 procentpoint.

Dansk Ejendomsmæglerforening udgiver Oline-ED Statistikken i samarbejde med Oline og Ejendomsforeningen Danmark. 

For yderligere oplysninger:

Mads Lindegaard, økonom i Dansk Ejendomsmæglerforening - tlf. 32 64 45 87

Se ældre udgaver af Oline-ED Statistikken

Oline-ED Statistikken 3. kvartal 2015
Oline-ED Statistikken 2. kvartal 2015
Oline-ED Statistikken 1. kvartal 2015

Oline-ED Statistikken 4. kvartal 2014
Oline-ED Statistikken 3. kvartal 2014
Oline-ED Statistikken 2. kvartal 2014
Oline-ED Statistikken 1. kvartal 2014

Oline-ED Statistikken 4. kvartal 2013
Oline-ED Statistikken 3. kvartal 2013
Oline-ED Statistikken 2. kvartal 2013
Oline-ED Statistikken 1. kvartal 2013

Oline-ED Statistikken 4. kvartal 2012
Oline-ED Statistikken 3. kvartal 2012
Oline-ED Statistikken 2. kvartal 2012
Oline-ED Statistikken 1. kvartal 2012

Se ældre udgaver af Oline-Lokalebørs Statistikken
Oline-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2011
Oline-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2011
Oline-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2011
Oline-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2011

Oline-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2010
Oline-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2010
Oline-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2010
Oline-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2010

Oline-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2009
Oline-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2009
Oline-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2009
Oline-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2009

Oline-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2008
Oline-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2008
Oline-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2008
Oline-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2008

Oline-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2007
Oline-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2007
Oline-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2007
Oline-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2007

Statistikker